Udskriv denne side

Hvad er Hejlsminde BÃ¥delaug?

Hejlsminde Bådelaug.

Klubbens formål:
Klubbens formål er, at fremme interessen for sejlsport og søsport ved:
1. At afholde tur- og kapsejladser.
2. At skabe de bedst mulige forhold for tursejlere.
3. At afholde kurser i praktisk og teoretisk sømandsskab og navigation.
4. At arrangere møder, sammenkomster og foredrag.
5. At anskaffe og vedligeholde øvelsesfartøjer i passende omfang, med henblik på ungdommen.
6. At medvirke til udbygning og den videre planlægning af havneområdet.


Foregående side: Udvalg
Næste side: Kapsejlads